Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
w Malborku Sp. z o. o.LINKI

Rozmiar:5963 bajtów
"Woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedzictwem, które musi być chronione, bronione i traktowane jako takie."

Ramowa Dyrektywa Wodna - Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r.Witamy na stronach Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Malborku Sp. z o. o. i zapraszamy na zapoznanie się z naszą firmą oraz oferowanymi przez nas usługami.
UWAGA

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych dotyczących projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, tj. opracowanego i udostępnionego przez Ministerstwo Rozwoju narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego. Ewentualne nieprawidłowości można zgłaszać poprzez:
a) e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl lub
b) elektroniczny system zgłoszeń na stronie www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.copyright by DM