Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
w Malborku Sp. z o. o.LINKI

Rozmiar:5963 bajtów
"Woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedzictwem, które musi być chronione, bronione i traktowane jako takie."

Ramowa Dyrektywa Wodna - Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r.Witamy na stronach Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Malborku Sp. z o. o. i zapraszamy na zapoznanie się z naszą firmą oraz oferowanymi przez nas usługami.


UWAGA
Od dnia 15.10.2020 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji jest zamknięte dla klientów. Decyzja podyktowana jest dynamicznym rozwojem sytuacji pandemicznej oraz poczuciem odpowiedzialności za życie i zdrowie mieszkańców. Wszystkie sprawy zgłaszane pocztą zwykłą i elektroniczną, telefonicznie lub wrzucane do skrzynki umieszczonej przy drzwiach wejściowych do budynku biurowca PWiK, załatwiane będą na bieżąco.

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY


Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) potwierdziła, iż koronawirus nie może rozprzestrzenić się przez systemy wodociągowe. Oznacza to, że nie możemy się zarazić poprzez wodę pitną płynącą z wodociągów. Wszystkie dotychczasowe wytyczne WHO w zakresie jakości wody przeznaczonej do spożycia i bezpieczeństwa systemów zaopatrzenia w wodę obejmują również sytuację związaną z wybuchem epidemii COVID-19. Żadne dodatkowe środki nie zostaną najprawdopodobniej wdrożone, ponieważ nie są potrzebne. Jak zapewnia Światowa Organizacja zdrowia, proces dezynfekcji wody zapewnia szybką inaktywację wirusa COVID-19 i nie ma obecnie jakichkolwiek dowodów na możliwość jego przeżycia w wodzie pitnej.

Woda dostarczana mieszkańcom Malborka spełnia wszystkie wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz wymagania Dyrektywy Rady Unii Europejskiej dotyczącej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, jest w pełni bezpieczna dla zdrowia, a w szczególności nie zawiera żadnych patogennych mikroorganizmów.
OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych dotyczących projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, tj. opracowanego i udostępnionego przez Ministerstwo Rozwoju narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego. Ewentualne nieprawidłowości można zgłaszać poprzez:
a) e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl lub
b) elektroniczny system zgłoszeń na stronie www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.copyright by DM