Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
w Malborku Sp. z o. o.LINKI

Rozmiar:5963 bajtów
"Woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedzictwem, które musi być chronione, bronione i traktowane jako takie."

Ramowa Dyrektywa Wodna - Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r.Witamy na stronach Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Malborku Sp. z o. o. i zapraszamy na zapoznanie się z naszą firmą oraz oferowanymi przez nas usługami.
UWAGA
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku Sp. z o.o. informuje, że z dniem 01.03.2018r. nastąpi likwidacja kasy w siedzibie spółki w Malborku przy ul. Chrobrego 31. Mając na uwadze powyższe, wszystkich klientów uprzejmie prosimy o dokonywanie od tej daty wpłat należności za wodę i odprowadzanie ścieków za pośrednictwem przelewów bankowych, punktów kasowych w bankach czy agencjach pośrednictwa finansowego lub bez prowizji u inkasentów.copyright by DM