Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
w Malborku Sp. z o. o.


TWARDOŚĆ WODY


Twardość wody związana jest z obecnością w wodzie składników mineralnych, zwłaszcza: węglanów, wodorowęglanów, chlorków, siarczanów, krzemianów wapnia i magnezu.

Rozróżnia się twardość wody:
  • przemijającą, pochodzącą przede wszystkim od węglanów, wodorowęglanów i wodorotlenków wapnia i magnezu, które podczas gotowania są wytrącane w postaci osadu węglanów;
  • nieprzemijającą, spowodowaną głównie obecnością siarczanów wapnia i magnezu, które pozostają w wodzie po gotowaniu.


TABELA PRZELICZENIOWA RÓŻNYCH JEDNOSTEK TWARDOŚCI WODY

Jednostki twardości stopień francuski oF stopień niemiecki oN mg CaCO3/l stopń angielski oA mval/l mmol/l
stopień francuski 1 0,56 10 0,70 0,20 0,10
stopień niemiecki 1,79 1 17,86 1,25 0,36 0,18
mg CaCO3/l 0,1 0,056 1 0,07 0,02 0,01
stopień angielski 1,43 0,8 14,3 1 0,29 0,14
mval 5 2,8 50 3,5 1 0,5
mmol 10 5,6 100 7,0 2,0 1

ZAKRESY TWARDOŚCI WODY

Jednostki twardości mg CaCO3/l mval/l stopnie niemieckie oN stopnie angielskie oA stopnie francuskie oF
miękka <144 <3 <8 <10 <14
średnio twarda 144-288 3-6 8-16 10-20 14-29
twarda 288-540 6-11 16-30 20-37 29-54
bardzo twarda >540 >11 >30 >37 >54copyright by DM