Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
w Malborku Sp. z o. o.


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

OGŁOSZENIA o zamówieniach publicznych w 2019 roku.


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 14-12-2018 r.
dotyczy Ogłoszenia z dnia 30-11-2018 r. o postępowaniu o udzielenie zamówienia na "Świadczenie usług bieżącej naprawy nawierzchni bitumicznej ulic oraz dróg w latach 2019-2020 na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Malborku Sp. z o. o."
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 13-12-2018 r.
dotyczy Ogłoszenia z dnia 29-11-2018 r. o postępowaniu o udzielenie zamówienia na "Świadczenie usług geodezyjnych w latach 2019-2020 na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Malborku Sp. z o. o."
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zaproszenie z dnia 30-11-2018 r.
Zaproszenie do złożenia oferty na "Świadczenie usług bieżącej naprawy nawierzchni bitumicznej ulic oraz dróg w latach 2019-2020 na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Malborku Sp. z o. o."
Zaproszenie
Formularz ofertowy
Wzór umowy
Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych


Zaproszenie z dnia 29-11-2018 r.
Zaproszenie do złożenia oferty na "Świadczenie usług geodezyjnych w latach 2019-2020 na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Malborku Sp. z o. o."
Zaproszenie
Formularz ofertowy
Wzór umowy
Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia
19-11-2018 r.
dotyczy Ogłoszenia z dnia 26-10-2018 r. o postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego na "Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie z dnia 09-11-2018 r. - dotyczy ogłoszenia z dnia 26-10-2018 r.
Informacja z otwarcia ofert dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego"
Zbiorcze zestawienie ofert
Ogłoszenie z dnia 26-10-2018 r.
Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego na "Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego".
SIWZ
Oferta - załączniki nr 1
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załączniki nr 2
Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia - załączniki nr 3
Opis parametrów oferowanego ciągnika - załączniki nr 4
Wzór umowy - załączniki nr 5
Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowychZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia
18-09-2018 r.
dotyczy ogłoszenia z dnia 11-09-2018 r. na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Sieć wodociągowa Wschód w Malborku"
Zestawienie ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zaproszenie z dnia 11-09-2018 r.
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:
"Sieć wodociągowa Wschód w Malborku"
Zaproszenie
Formularz ofertowy
Wzór umowy
Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych


Rozmiar:5963 bajtów


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia
26-07-2018 r. - dotyczy ogłoszenia z dnia 12-07-2018 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:"Modernizacja systemu zdalnej kontroli i sterowania w 18 przepompowniach ścieków".
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie z dnia 12-07-2018 r.
Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: "Modernizacja systemu zdalnej kontroli i sterowania w 18 przepompowniach ścieków".
SIWZ
Oferta - załączniki nr 1
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załączniki nr 2
Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia - załączniki nr 3
Wykaz robót - załączniki nr 4
Opis parametrów szaf zasilająco-sterowniczych - załączniki nr 5
Wzór umowy - załączniki nr 6
ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA 1 z dnia 18-07-2018 r.
ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA 2 z dnia 18-07-2018 r.
ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA 3 z dnia 23-07-2018 r.
ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA 4 z dnia 24-07-2018 r.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia
27-06-2018 r. - dotyczy ogłoszenia z dnia 20-06-2018 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zaproszenie z dnia 20-06-2018 r.
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie tablic informacyjno-pamiątkowych dla zadania:
"Kontynuacja uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w mieście Malborku oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi"
Zaproszenie
Formularz ofertowy
Wzór umowy
Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych
Wzór tablicy informacyjno-pamiątkowejZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia
14-05-2018 r. - dotyczy ogłoszenia z dnia 26-04-2018 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Zakup z dostawą fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie z dnia 26-04-2018 r.
Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Zakup z dostawą fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji".
SIWZ
Oferta - załączniki nr 1
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załączniki nr 2
Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia - załączniki nr 3
Opis parametrów oferowanego pojazdu specjalnego - załączniki nr 4
Wzór umowy - załączniki nr 5

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA z dnia 27-04-2018 r. i 30-04-2018 r.
ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA z dnia 08-05-2018 r.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia
13-12-2017 r. - dotyczy ogłoszenia z dnia 30-11-2017 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Zakup z dostawą koparko-ładowarki"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie z dnia 07-12-2017 r. - dotyczy ogłoszenia z dnia 30-11-2017 r.
Informacja z otwarcia ofert dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Zakup z dostawą koparko-ładowarki"
Zbiorcze zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia
30-11-2017 r. - dotyczy ogłoszenia z dnia 16-11-2017 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, dla zadania:
"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicy: W. Pola, W. Broniewskiego, Polnej, S. Dygata, J. Tuwima, K.I. Gałczyńskiego w Malborku"
Zbiorcze zestawienie ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie z dnia 30-11-2017 r.
Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Zakup z dostawą koparko-ładowarki".
SIWZ
Oferta - załączniki nr 1
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załączniki nr 2
Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia - załączniki nr 3
Opis parametrów oferowanej koparko-ładowarki - załączniki nr 4
Wzór umowy - załączniki nr 5


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia
23-11-2017 r. - dotyczy ogłoszenia z dnia 15-11-2017 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na usługę pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania:
"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicy: W. Pola, W. Broniewskiego, Polnej, S. Dygata, J. Tuwima, K.I. Gałczyńskiego w Malborku"
Zbiorcze zestawienie ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie z dnia 16-11-2017 r.

Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn.:
"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicy: W. Pola, W. Broniewskiego, Polnej, S. Dygata, J. Tuwima, K.I. Gałczyńskiego w Malborku".
OGŁOSZENIE

I SIWZ i załączniki
SIWZ
Załączniki od 1 do 8

II Wzór Umowy
Wzór umowy
III Dokumentacja techniczna
Projekt budowlany
Przedmiar robót - sieć kanalizacji sanitarnej
Przedmiar robót - przyłącza kanalizacji sanitarnej
STWIORB
ZGŁOSZENIE zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych AB.6743.312.2016.ASJ.

IV Zapytania i wyjaśnienia


Zaproszenie z dnia 15-11-2017 r.

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania:
"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicy: W. Pola, W. Broniewskiego, Polnej, S. Dygata, J. Tuwima, K.I. Gałczyńskiego w Malborku"
Zaproszenie
Formularz ofertowy
Wzór umowy
Projekt budowlany


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia
30-06-2016 r. Dotyczy ogłoszenia z dnia 15-06-2016 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sieci wodociągowej w ulicach Czereśniowa, Dębowa, Różana, Kwiatowa w Malborku".
Zawiadomienie

Ogłoszenie o przetargu z dnia 15-06-2016 r.
Na roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sieci wodociągowej w ulicach Czereśniowa, Dębowa, Różana, Kwiatowa w Malborku"

I SIWZ i REGULAMIN udzielania zamówień w PWiK w Malborku
Sp. z o. o.
SIWZ
REGULAMIN

II Załączniki do SIWZ
Załączniki od 1 do 10
III Wzór Umowy
Wzór umowy
IV Dokumentacja techniczna
Projekt budowlany
Przedmiar robót
STWIORB
ZGŁOSZENIE zamiaru wykonania robót budowlanych AB.6743.25.2016.MW.

V Zapytania i wyjaśnieniaZaproszenie do składania ofert z dnia 29-02-2016 r.
Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę armatury wodociągowo-kanalizacyjnej zgodnej z wykazem materiałowym stanowiącym załącznik do Formularza ofertowego. .
Ogłoszenie
Wzór formularza ofertowego
Wykaz materiałowy
Wzór umowy


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 22-12-2015 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane: "Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Dalekiej w Malborku".
Ogłoszenie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 08-12-2015 r. Dotyczy ogłoszenia z dnia 19-11-2015 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Dalekiej w Malborku".
Zawiadomienie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 30-11-2015 r. Dotyczy ogłoszenia z dnia 25-11-2015 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przeprowadzonym rozeznaniu rynku w formie zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicy: Pola, Broniewskiego, Polnej, Dygata, Tuwima, Gałczyńskiego w Malborku".
Zawiadomienie


Zaproszenie do składania ofert z dnia 25-11-2015 r.
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicy: Pola, Broniewskiego, Polnej, Dygata, Tuwima, Gałczyńskiego w Malborku".
Ogłoszenie
Wzór formularza ofertowego
Wzór umowy


Ogłoszenie o przetargu z dnia 19-11-2015 r.
Na roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Dalekiej w Malborku"
Ogłoszenie

I SIWZ
SIWZ

II Załączniki do SIWZ
Załączniki od 1 do 10
III Wzór Umowy
Wzór umowy
IV Dokumentacja techniczna
Projekt budowlany
Rysunki z projektu
Przedmiar robót
STWIORB - Ogólna Specyfikacja Techniczna OST-00
STWIORB - Sieć kanalizacji sanitarnej SST-01
STWIORB - Odtworzenie nawierzchni i zagospodarowanie terenu SST-02
ZGŁOSZENIE zamiaru wykonania robót budowlanych AB.6743.482.2015.WM.

V Zapytania i wyjaśnienia
Zapytania z dnia 23-11-2015 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 28-10-2015 r. Dotyczy ogłoszenia z dnia 21-10-2015 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przeprowadzonym rozeznaniu rynku w formie zapytania ofertowego na usługę pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicy Dalekiej w Malborku"
Zawiadomienie

Zaproszenie do składania ofert z dnia 21-10-2015 r.

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Dalekiej w Malborku".
Zaproszenie
Formularz ofertowy
Wzór umowy
Projekt budowlany


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia
11-09-2015 r. Dotyczy ogłoszenia z dnia 08-09-2015 r.


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przeprowadzonym rozeznaniu rynku w formie zapytania ofertowego na usługę polegającą na dociepleniu ścian zewnętrznych budynku socjalno-warsztatowego, położonego przy ul. Chrobrego 31 w Malborku"
Zawiadomienie
Zaproszenie do składania ofert z dnia 08-09-2015 r.

Zapytanie ofertowe na wykonanie docieplenia metodą "lekką-mokrą" ścian zewnętrznych budynku socjalno-warsztatowego, położonego przy ul. Chrobrego 31.
Zapytanie
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 03-09-2015 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane: Zadanie 3. "Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Chrobrego w Malborku" w ramach projektu pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Malborku - II etap".
Ogłoszenie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 24-08-2015 r. Dotyczy ogłoszenia z dnia 06-08-2015 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Chrobrego w Malborku", w ramach projektu "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Malborku - II etap".
Zawiadomienie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 18-08-2015 r. Dotyczy ogłoszenia z dnia 07-08-2015 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przeprowadzonym rozeznaniu rynku w formie zapytania ofertowego na usługę pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania: "Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Chrobrego w Malborku"
Zawiadomienie

Zaproszenie do składania ofert z dnia 07-08-2015 r.

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania: "Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Chrobrego w Malborku", w ramach projektu "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Malborku - II etap".
Zaproszenie
I SIWZ
SIWZ
II Załączniki do SIWZ
Załączniki od 1 do 9

III Wzór Umowy
Wzór umowy
Załącznik do umowy


IV Dokumentacja techniczna
Projekt budowlany
STWIORB
Pozwolenie na budowę - Decyzja 214/2015


V Zapytania i wyjaśnienia
Ogłoszenie o przetargu z dnia 06-08-2015 r.

Na roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Chrobrego w Malborku", w ramach projektu "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Malborku - II etap".
Ogłoszenie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

I SIWZ
SIWZ
SIWZ z poprawkami wynikającymi ze zmian w ogłoszeniu

II Załączniki do SIWZ
Załączniki od 1 do 10

III Wzór Umowy
Wzór umowy

IV Dokumentacja techniczna
Projekt budowlany
Przedmiar robót
STWIORB
Pozwolenie na budowę - Decyzja 214/2015


V Zapytania i wyjaśnienia


copyright by DM