Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
w Malborku Sp. z o. o.


Wyniki badań próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Raport z badania wody w miesiącu czerwcu 2018 roku.
Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Malbork.
copyright by DM