Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
w Malborku Sp. z o. o.Pełna nazwa: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: 82-200 Malbork, ul. Chrobrego 31

REGON: 170423651
NIP: 579-000-74-23
BDO: 000147676
KRS nr: 0000112541
zarejestrowany: Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy
Wysokość kapitału:16.107.500,00PLN

tel.: 55 2469580
fax: 55 2469588
e-mail: pwik@pwik.malbork.pl


Przedmiot działalności:

  • 36,00,Z, pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody;
  • 42,21,Z, roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych;
  • 43,99,Z, pozostałe specjalistyczne roboty budowlane gdzie indziej niesklasyfikowane;
  • 43,22,Z, wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych;
  • 37,00,Z, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków;


Obszar działalności:
  • Miasto Malbork;
  • Gmina Malbork;
  • Gmina Stare Pole.


copyright by DM