Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
w Malborku Sp. z o. o.

CENY USŁUG PODSTAWOWYCH

Obowiązują od 01.05.2017 r.


Usługa netto zł / 1m3 % VAT
woda 3,30 8
tranzyt ścieków 1,47 8
oczyszczanie ścieków
(z Taryfy opłat Przedsiębiorstwa"Nogat" Sp. z o. o.)
3,99 8


Opłata abonamentowa netto zł / rok % VAT
opłata abonamentowa 1 40,80 8
opłata abonamentowa 2 67,92 8
opłata abonamentowa 3 95,04 8
opłata abonamentowa 4 162,96 8
opłata abonamentowa 5 271,68 8
opłata abonamentowa 6 407,52 8
opłata abonamentowa 7 1086,72 8
opłata abonamentowa 8 1630,08 8Zapłatę za usługi świadczone przez przedsiębiorstwo można dokonać:

  • u inkasenta w momencie odbioru faktury;
  • dokonując wpłaty na rachunek bankowy

Zapłatę należności należy dokonać w terminie określonym w fakturze.
Termin zapłaty uznaje się za zachowany, jeżeli środki pieniężne wpłyną na rachunek bankowy przedsiębiorstwa lub zostaną wpłacone do kasy przedsiębiorstwa do dnia określonego na fakturze. Zwłoka w uregulowaniu należności pociąga za sobą naliczanie odsetek ustawowych.


W razie pytań czy wątpliwości - prosimy o kontakt:

Dział Zbytu
tel.:552469585, 552469586copyright by DM